Expertis Expertis

Expertis Expertis

Kế toán - Kiểm toán doanh nghiệp

I'd like to develop my professional network
 

    Summary

    Công ty kiểm toán kế toán thuế - Giúp cho doanh nghiệp của bạn - Tiết kiệm chi phí - Kiểm toán minh bạch sổ sách - Kiểm tra số liệu kế toán - Nâng cao số liệu thống kê - Hoàn thiện sổ sách giấy tờ kế toán - Làm lại sổ sách thất lạc hoặc không xuyên suốt - Nâng cao nghiệp vụ kế toán cho nhân viên công ty - Đảm nhiệm chức năng kế toán cty - Giải trình cơ quan thuế - Tư vấn thành lập công ty - Lập báo cáo tài chính - Kế toán kiểm toán thuế - Mua bán sát nhập công ty - Không bị truy cứu hình sự về sự sai lầm của kế toán - Tuyển liên kết làm đối tác giới thiệu khách https://www.expertis.vn Trụ sở chính: 56/8 Nguyễn Thông, P.9, Q.3, TP.HCM Hotline: 0908 066 022 – 0905 616 800 cskh@expertis.vn