Mai Anh Bùi

Mai Anh Bùi

3 năm, Tudobom

En recherche active
 

En poste chez Tudobom

 

    En résumé

    Tôi là nhà bán sỉ nẻ và phân phối quần áo lớn nhất tại Việt Nam

Parcours

 

3 năm

Chez Tudobom

De septembre 2017 à aujourd'hui